2015-04-10

„Wspólna sprawa- wspólne rozwiązania”

Ełckie Stowarzyszenie „Ostoja”, w partnerstwie ze Środowiskowym Domem Samopomocy i Wolontariackim Ośrodkiem Wsparcia, realizować będzie projekt  „Wspólna sprawa- wspólne rozwiązania”, od 09 marca do 31 października 2015.

Celem projektu, współfinansowanego z budżetu Miasta Ełku, jest utworzenie lokalnej sieci wsparcia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodzin a także wspierania pracowników służb społecznych. Realizowane będzie w 3 etapach (działaniach):

- spotkania warsztatowe pracowników służb społecznych pt. „Synergia to energia”-  

dotyczące budowania systemu wsparcia,

- spotkania samopomocowej Grupy Wsparcia Rodzin – na które zapraszamy chętnych w pierwsze środy miesiąca w godz. 17.00 – 19.00 w ŚDS „Pod Kasztanami” w Ełku, ul. Kościuszki 33.   PIERWSZE SPOTKANIE 3 CZERWCA 2015 O GODZ. 17.00

-  Forum Psychiatryczne – 30 września 2015 - po raz pierwszy w naszym mieście!

Konferencja  na temat zaburzeń psychicznych oraz możliwości leczenia i terapii. Dla wszystkich chętnych!

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu – Agnieszka Modzelewska – tel. 87 732 64 94.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się